Top Page

International Advisory Committee

Mark Alford (Washington, USA)
Gordon Baym (Illinois, USA)
Roger Blandford (KIPAC, USA)
Adam Burrows (Princeton, USA)
Neil Gehrels (NASA, USA)
Ewald Mueller (MPA, Germany)
Takashi Nakamura (Kyoto, Japan)
Ken'ichi Nomoto (IPMU, Japan)
Christopher Pethick (Nordita, Denmark)
Katsuhiko Sato (NINS, Japan)
Hiroshi Toki (RCNP, Japan)
Stanford Woosley (UCSC, USA)Scientific Organizing Committee

Shigehiro Nagataki (Chair, RIKEN)
Masaki Ando (NAOJ)
Katsuaki Asano (Tokyo Tech)
Tetsuo Hatsuda (RIKEN, U. Tokyo)
Kei Iida (Kochi)
Kunihito Ioka (KEK)
Naoyuki Itagaki (YITP)
Toshitaka Kajino (NAOJ)
Nobuyuki Kawai (Tokyo Tech)
Kenta Kiuchi (YITP)
Kei Kotake (NAOJ)
Teiji Kunihiro (Kyoto)
Keiichi Maeda (IPMU)
Akira Mizuta (KEK)
Masayuki Nakahata (U. Tokyo)
Jun Nakamura (Hiroshima)
Kouji Ohta (Kyoto)
Kazuyuki Omukai (Kyoto)
Akira Ohnishi (YITP)
Yuichiro Sekiguchi (YITP)
Masaru Shibata (YITP)
Kohsuke Sumiyoshi (Numazu)
Yudai Suwa (YITP)
Hideyuki Suzuki (Tokyo U. of Science)
Tomoya Takiwaki (NAOJ)
Nozomu Tominaga (Konan)
Tomonori Totani (Kyoto)
Takeshi Tsuru (Kyoto)
Hideyuki Umeda (U. Tokyo)
Shoichi Yamada (Waseda)
Daisuke Yonetoku (Kanazawa)
Atsumasa Yoshida (Aoyama Gakuin)Local Organizing Committee

Shigehiro Nagataki (Chair, RIKEN)
Naoyuki Itagaki (YITP)
Hirotaka Ito (RIKEN)
Herman Lee (RIKEN)
Jirong Mao (RIKEN)
Jin Matsumoto (RIKEN)
Kazuyuki Omukai (Tohoku U.)
Kouji Ohta (Kyoto)
Masaomi Ono (RIKEN)
Yudai Suwa (YITP)
Tomoya Takiwaki (NAOJ)
Alexey Tolstov (RIKEN)
Tomonori Totani (U. of Tokyo)


Top Page