Nuclear Physics, Compact Stars, and Compact Star Mergers 2016,
Oct.17-Nov.18, 2016, YITP, Kyoto, Japan
NPCSM 2016: YIPQS long-term and Nishinomiya-Yukawa memorial workshop on
"Nuclear Physics, Compact Stars, and Compact Star Mergers 2016",
Oct.17 (Mon) - Nov.18 (Fri), 2016, YITP, Kyoto, Japan

Top Page
Outline
Conference
1st Circular
2nd Circular
Participants
Program
Organization
Photos

Travel
About YIPQS
YITP homepage

NPCSM 2016 Participants

List of participants (PDF)

Sang-Hyeon Ahn (KASI)10/17-11/4
Tolstov Alexey (IPMU)10/30-11/4
Sinya Aoki (YITP)10/17-11/18
Yeong-Bok Bae (KASI)10/31-11/4
Luca Baiotti (Osaka)10/31-11/4
Marcello Baldo (INFN)10/29-11/6
Carlo Barbieri (Surrey)10/24-10/31
Jennifer L. Barnes (UC Berkeley)10/31-11/10
Gordon Baym (IIllinois)10/30-11/4
Omar Benhar (INFN& Sapienza)10/20-10/27
Sanjin Benic (Tokyo)10/31-11/4
David Blaschke (Uni Wroclaw)10/30-11/8
Robert Gunther Bollig (MPA)10/31-11/4
Arianna Carbone (TU Darmstadt)10/24-11/4
Pablo Cerda-Duran (UV)10/21-11/19
Nicolas Chamel (Bruxelles)10/30-11/6
Chandrasekhar Chatterjee (Keio)10/31-11/4
Ke-Jung Chen (NAOJ)10/31-11/11
Andre da Silva Schneider (Caltech)10/29-11/6
Takumi Doi (RIKEN)10/16-10/20
Christian Drischler (TU Darmstadt)10/30-11/5
Huaiyu Duan (UNM)11/12-11/19
Teruaki Enoto (Kyoto)10/31-11/4
Laura Fabbietti (TUM)10/29-11/5
Anthea Francesca Fantina (GANIL)10/30-11/6
Rodrigo Fernandez (Alberta)11/6-11/19
Gilles Ferrand (RIKEN)10/31-11/4
Márcio Ferreira (CFisUC)10/16-11/4
Bruno Franzon (FIAS)10/24-11/4
Paulo Freire (MPIfR)10/30-11/6
Sho Fujibayashi (Kyoto)10/17-11/18
Ryuichi Fujita (IST)11/1-11/4
Michael Gabler (MPA)10/30-11/19
Stefano Gandolfi (LANL)10/29-11/5
Jérôme Guilet (MPA)10/30-11/19
Toru Harada (Osaka EC)10/17-11/18
Tetsuo Hatsuda (RIKEN)10/31-11/4
Satoru Hirenzaki (Nara Women's)10/31-11/4
Charles J. Horowitz (Indiana)10/30-11/5
Kenta Hotokezaka (Hebrew)10/30-11/15
Kei Iida (Kochi)10/24-10/26
Natsumi Ikeno (Tottori)10/17-10/21
Susumu Inoue (RIKEN)11/7-11/11
Kunihito Ioka (YITP)10/17-11/18
Hans Thomas Janka (MPA)10/30-11/5
Kazumi Kashiyama (Tokyo)10/30-11/4
Masahiko Katsuma (OCU)10/17-11/18
Kyohei Kawaguchi (YITP)10/17-11/18
Norita Kawanaka (Kyoto)10/17-11/18
Chunglee Kim (KASI)10/31-11/4
Tomoya Kinugawa (ICRR)10/31-11/18
Kenta Kiuchi (YITP)10/17-11/18
Thomas Klahn (IFT)10/21-10/31
Michio Kohno (RCNP)10/17-10/21
Toru Kojo (CCNU)10/31-11/4
Evgeni Kolomeitsev (MBU)10/23-11/5
Kei Kotake (Fukuoka)11/3-11/6, 11/14
Teiji Kunihiro (Kyoto)10/17-11/18
Koutarou Kyutoku (RIKEN)10/31-11/11
Gavin Paul Lamb (ARI, LJMU)10/30-11/19
James M. Lattimer (Stonybrook)10/16-11/13
Umin Lee (Tohoku)10/31-11/4
Tong-Gyu Lee (Kyoto)10/17-11/18
Herman Lee (JAXA)10/17-11/18
Shing Chi Leung (IPMU)10/30-11/4
Bao-An Li (TAMUC)10/16-10/22
Ang Li (XMU)10/31-11/4
Jonas Lippuner (Caltech)10/30-11/12
Tong Liu (XMU)10/31-11/4
Duncan Lorimer (West Virginia)10/30-11/6
Yong-Liang Ma (Jilin)10/31-11/4
Gabriel Martinez-Pinedo (Darmstadt)11/7-11/12
Tatsuya Matsumoto (Kyoto)10/31-11/4
Gail McLaughlin (North Carolina)11/6-11/18
Masato Minamitsuji (CENTRA)10/31-11/4
Akira Mizuta (RIKEN)10/31-11/4
Philipp Moesta (UC Berkeley)11/1-11/18
Kenji Morita (YITP)10/17-11/18
Toshio Motoba (Osaka EC)10/17-11/18
Tetsuya Murakami (Kyoto)10/18-10/21
Takumi Muto (CIT)10/28-10/30
Shigehiro Nagataki (RIKEN)10/31-11/4
Hitoshi Nakada (Chiba)10/31-11/4
David A. Nichols (IMAPP)10/30-11/13
Samaya M. Nissanke (Radboud)10/17-11/18
Yasutake Nobutoshi (CIT)10/29-11/7
Ken'ichi Nomoto (IPMU)10/30-11/5
Laura Nuttall (Syracuse)10/31-11/4
Shota Ohnishi (Hokkaido)10/31-11/4
Akira Ohnishi (YITP)10/17-11/18
Akira Ono (Tohoku)10/17-10/21
Christian David Ott (Caltech)10/16-11/12
Kazuhiro Oyamatsu (Aichi Schukutoku)10/24-10/26
Giuseppe Pagliara (Ferrara)10/21-11/5
Helena Pais (CFisUC)10/16-11/5
Kamal Pangeni (WUSTL)10/23-11/5
Vasileios Paschalidis (Princeton)10/29-11/7
Tsvi Piran (Hebrew)10/31-11/7
Luciano Rezzolla (Frankfurt)10/30-11/4
Sherwood A. Richers (Caltech)10/30-11/12
Thomas Rijken (Radboud)10/15-11/4
Luke Roberts (Caltech)10/29-11/6
Norichika Sago (Kyushu)11/1-11/4
Yuichiro Sekiguchi (Toho)10/17-11/18
Mahboubeh Shahrbaf M. (Tehran)10/17-11/4
Masaru Shibata (YITP)10/17-11/18
Andre Sieverding (TUD)10/30-11/18
Hajime Sotani (NAOJ)10/16-11/9
Stephan Stetina (INT)10/24-11/5
Junpei Sugano (Kyushu)10/31-11/4
Kohsuke Sumiyoshi (Numazu CT)10/30-11/1, 11/13-11/15
Yudai Suwa (YITP)10/17-11/18
Motoi Tachibana (Saga)10/31-11/4
Hideyuki Tagoshi (OCU)10/31-11/4
Kentaro Takami (KCCT)10/31-11/4
Masatoshi Takano (Waseda)10/18-10/20, 10/31-11/4
Tatsuyuki Takatsuka (RIKEN)10/25-11/2
Tomoya Takiwaki (NAOJ)10/31-11/3
Hirokazu Tamura (Tohoku)10/17-11/18
Masaomi Tanaka (NAOJ)11/3-11/18
Toshitaka Tatsumi (Kyoto)10/17-11/18
Ingo Tews (INT Seattle)10/16-10/29
Friedel Thielemann (Basel)11/8-11/10
Hajime Togashi (RIKEN)10/31-11/4
Kenji Toma (FRIS)10/31-11/3
Nozomu Tominaga (Konan)10/31-11/2
Yo Tsukioka (Chiba)10/31-11/5
Nami Uchikata (Osaka City)10/31-11/4
Shinya Wanajo (Sophia U.)11/1-11/12
Annop Wongwathanarat (RIKEN)10/30-11/3
Naoki Yamamoto (Keio)11/2-11/4
Yasuo Yamamoto (RIKEN)10/24-11/4
Ryo Yamazaki (AGU)10/30-11/4
Shigehiro Yasui (TITech)10/31-11/4
Takashi Yoshida (Tokyo)10/30-11/12
Bing Zhang (Nevada)10/30-11/5

Correspondence

E-mail:
npcsm[at]yukawa.kyoto-u.ac.jp

Address:
Yukawa Institute for Theoretical Physics,
Kyoto University,
Kitashirakawa-Oiwakecho, Sakyo-ku,
Kyoto 606-8502, Japan

What's new

May 1, 2016
Registration started

Oct.23, 2015
Homepage Launched

YIPQS logo
YITP logo
Nishinomiya-shi logo
Back to the top page