Top page > DCEN2011 > Participants > 2nd week

Last update: Aug. 25, 2012 23:32

Family Name Given Name Affiliation Sep. Oct.
2nd week
25262728 29301
Afanasjev Anatoli Mississippi *******
Bender Michael CENBG *******
Cao Ligang IMP-CAS ******
Casida Mark Earl DCM, UJF *******
Chamel Nicolas ULB ****
Colò Gianluca UNIMI *******
Ebata Shuichiro CNS ******
Fukuoka Yuta Univ. of Tsukuba *******
Hagino Kouichi Tohoku University ****
Hinohara Nobuo RIKEN ******
Ichikawa Takatoshi YITP *******
Itagaki Naoyuki YITP *******
Kanada-En'yo Yoshiko Kyoto University *******
Kimura Masaaki CRIS ****
Kobayashi Fumiharu Kyoto *******
Kono Hirohiko Tohoku *****
LOMBARDO Umberto INFN-LNS *******
Maruhn Joachim A. UFTP **
Matsuo Masayuki Niigata U *******
Matsuyanagi Kenichi RIKEN *******
Meng Jie PKU **
Mizuyama Kazuhito INFN *******
Muta Keitaro Kyoto *******
Nakada Hitoshi Chiba U. *****
Nakatsukasa Takashi RIKEN *******
Ohkubo Shigeo Univ. of Kochi *******
Papenbrock Thomas UTK ******
Sagawa Hiroyuki Aizu ******
Saito Susumu TIT-Physics ****
Sato Koichi RIKEN *******
Schuck Peter IPNO ****
Schwenk Achim EMMI/TU Darmstadt ******
Shimoyama Hirotaka Niigata *******
Suhara Tadahiro YITP *******
Tsuneda Takao FCNC ***
Tsunoda Naofumi Univ. Tokyo *******
Vignale Giovanni UMC *****
Vretenar Dario UNIZG *******
Yabana Kazuhiro Univ. Tsukuba ******
Yamagami Masayuki Univ. of Aizu *****
Yoshida Kenichi Niigata ******
Zhang Ying RIKEN ******