Top page > DCEN2011 > Participants > 3rd week

Last update: Aug. 25, 2012 23:32

Family Name Given Name Affiliation Oct.
3rd week
2345678
Aoyama Shigeyoshi CAIS *****
Carlson Joseph LANL *******
Colò Gianluca UNIMI *******
Ebata Shuichiro CNS *******
Fukuoka Yuta Univ. of Tsukuba *******
Funaki Yasuro RIKEN ****
Guo Lu RIKEN *******
Horiuchi Hisashi RCNP *****
Horiuchi Wataru RIKEN *******
Ichikawa Takatoshi YITP *******
Iida Kei Kochi U. *
Itagaki Naoyuki YITP *******
Ito Makoto Kansai University *****
Kanada-En'yo Yoshiko Kyoto University *******
Kawabata Takahiro Kyoto Univ. *
Kikuchi Yuma RCNP ******
Kimura Masaaki CRIS *****
Kobayashi Fumiharu Kyoto *******
LOMBARDO Umberto INFN-LNS *******
Maruhn Joachim A. UFTP *******
Matsuo Masayuki Niigata U ***
Matsuyanagi Kenichi RIKEN *******
Muta Keitaro Kyoto *******
Myo Takayuki OIT ******
Nakatsukasa Takashi RIKEN *******
Nazarewicz Witold UTK/ORNL *******
Neff Thomas GSI *******
Ohkubo Shigeo Univ. of Kochi *******
Ohnishi Akira YITP ******
Ploszajczak Marek GANIL *******
Roth Robert TU Darmstadt *******
Sato Koichi RIKEN *******
Schuck Peter IPNO *****
Shimizu Noritaka CNS ****
Shimoyama Hirotaka Niigata *******
Suhara Tadahiro YITP *******
Taniguchi Yasutaka RNC, RIKEN *****
Tanimura Yusuke Tohoku Univ ******
Tohsaki Akihiro RCNP *****
Tsukiyama Koshiroh CNS Tokyo ******
Tsunoda Naofumi Univ. Tokyo *******
Utsuno Yutaka JAEA *****
Vretenar Dario UNIZG *******
Yamada Taiichi Kanto Gakuin **
Zhang Ying RIKEN *******