Top page > DCEN2011 > Participants > 4th week

Last update: Aug. 25, 2012 23:32

Family Name Given Name Affiliation Oct.
4th week (YKIS)
9101112 131415
Cao Ligang IMP-CAS ******
Cseh Jozsef MTA ATOMKI *******
Darai Judit University of Debrecen *******
Dobaczewski Jacek UW *******
Ebata Shuichiro CNS ******
Fukui Tokuro Kyushu ******
Fukuoka Yuta Univ. of Tsukuba *******
Funaki Yasuro RIKEN *****
Guo Lu RIKEN *******
Hagino Kouichi Tohoku University ******
Hashimoto Yukio Tsukuba *****
Hinohara Nobuo RIKEN ****
Horiuchi Wataru RIKEN *******
Ichikawa Takatoshi YITP *******
Itagaki Naoyuki YITP *******
Kanada-En'yo Yoshiko Kyoto University *******
Kato Kiyoshi Hokudai *******
Kikuchi Yuma RCNP *******
Kimura Masaaki CRIS *******
Kobayashi Fumiharu Kyoto *******
LAPOUX Valérie CEA *******
Matsuo Masayuki Niigata U ******
Matsuyanagi Kenichi RIKEN *******
Meng Jie PKU *******
Minomo Kosho Kyushu ******
Muta Keitaro Kyoto *******
Myo Takayuki OIT *******
Nakatsukasa Takashi RIKEN *******
Nazarewicz Witold UTK/ORNL *******
Neff Thomas GSI *******
Ohkubo Shigeo Univ. of Kochi *******
Ohnishi Akira YITP *******
Pinilla Beltran Edna Carolina ULB *******
Ploszajczak Marek GANIL *******
Roth Robert TU Darmstadt *******
Sakuragi Yukinori Osaka City U. ****
Sato Koichi RIKEN *******
Sekizawa Kazuyuki Tsukuba ******
Shimoyama Hirotaka Niigata *******
Simpson Edward Charles Surrey *******
Suhara Tadahiro YITP *******
Tanimura Yusuke Tohoku Univ *******
Tsunoda Naofumi Univ. Tokyo *******
Vigezzi Enrico INFN *******
Vretenar Dario UNIZG *******
Yabana Kazuhiro Univ. Tsukuba *****
Yahiro Masanobu Kyushu ******
Yamada Taiichi Kanto Gakuin *****
Yamagami Masayuki Univ. of Aizu *****
Yoshida Kenichi Niigata *****
Zhang Ying RIKEN *******