Top page > DCEN2011 > Participants > 5th week

Last update: Aug. 25, 2012 23:32

Family Name Given Name Affiliation Oct.
5th week
16171819 202122
Aoyama Shigeyoshi CAIS *****
Arai Koji Nagaoka **
Bertulani Carlos Augusto Texas A&M *******
Cseh Jozsef MTA ATOMKI *******
Darai Judit University of Debrecen *******
Fujita Yoshitaka Phys. Osaka **
Funaki Yasuro RIKEN *****
Hagino Kouichi Tohoku University *****
Horiuchi Wataru RIKEN ******
Ichikawa Takatoshi YITP *******
Itagaki Naoyuki YITP *******
Ito Makoto Kansai University *****
Kanada-En'yo Yoshiko Kyoto University *******
Karakoc Mesut TAMUC *******
Kato Kiyoshi Hokudai ***
Kikuchi Yuma RCNP *******
Kobayashi Fumiharu Kyoto *******
LAPOUX Valérie CEA *******
Matsuyanagi Kenichi RIKEN *******
Meng Jie PKU *******
Moro Antonio M. University of Seville *****
Muta Keitaro Kyoto *******
Myo Takayuki OIT *******
Neff Thomas GSI *******
Ogata Kazuyuki RCNP ******
Ohnishi Akira YITP *******
Pinilla Beltran Edna Carolina ULB *******
Ploszajczak Marek GANIL *******
Potel-Aguilar Grégory Sevillia *****
Sakuragi Yukinori Osaka City U. **
Sekizawa Kazuyuki Tsukuba *******
Shimoyama Hirotaka Niigata *******
Suhara Tadahiro YITP *******
Vigezzi Enrico INFN *******
Vitturi Andrea Padova ******